Umowa zlecenie – Wady i zalety

W polskim prawie możemy spotkać się z kilkoma rodzajami umów o pracę. Wyróżniamy umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Umowy te są obwarowane wieloma przepisami kodeksu pracy, co gwarantuje chociażby dostęp do praw pracowniczych. Taka umowa jest dobrym rozwiązaniem, jeśli z danym stanowiskiem czy funkcją wiążemy dłuższe i stabilne plany zawodowe. Pracę możemy jednak nawiązać także na mocy przepisów kodeksu cywilnego, zawierając umowę cywilnoprawną, taką jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna czy też umowa o pracę nakładczą.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest unormowana w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku tej umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Jednak w tym przypadku nie zawsze liczy się rezultat tej czynności, a działania podejmowane w celu jego osiągnięcia.

Zalety umowy zlecenie

• Jedną z największych zalet umowy zlecenie jest swoboda w jej kreowaniu i wykonywaniu pracy. Może być zawarta w dowolnej formie, nawet ustnej. Wypowiedzenie tego rodzaju umowy także może nastąpić w dowolnym momencie, przez każdą ze stron.

• Praca na umowie zlecenie, w przeciwieństwie do tradycyjnej umowy o pracę, może zostać przeniesiona na osobę trzecią, gdy wynika to zapisów z umowy lub szczególnych okoliczności.

• Nie występuje nadzór pracodawcy nad wykonywaniem umowy.

• Umowa zlecenie może być umową bezterminową lub na czas określony.

• Jeszcze kilka lat temu umowa zlecenie nie podlegała przepisom ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ten niekorzystny stan zmieniła nowelizacja, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., stanowiąca, że wysokość wynagrodzenia za godzinę wykonywania zlecenia nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej – obecnie jest to 13,70 zł.

• Umowa zlecenie nie jest także wyłączona spod ubezpieczeń społecznych, jeśli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia. Zleceniobiorca obowiązkowo objęty jest ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym a także wypadkowym, jeśli wykonuje pracę w siedzibie zleceniodawcy.

Wady umowy zlecenie

• Fakt, iż umowa zlecenie podlega przepisom kodeksu cywilnego a nie kodeksu pracy powoduje, iż zleceniobiorca nie posiada pewnych przywilejów przysługujących klasycznemu pracownikowi.

• Praca na umowie zlecenie nie liczy się do stażu pracy, jeśli nie jest jedyną podstawą do ubezpieczenia.

• Zakończenie umowy zlecenia nie skutkuje wydaniem świadectwa pracy, nie istnieje także okres wypowiedzenia.

• Kłopotliwe może być również dochodzenie swoich roszczeń, które nie toczą się przed sądem pracy a sądem cywilnym, co zwykle oznacza długie i żmudne postępowanie sądowe.

Podsumowanie

Umowy cywilnoprawne o wykonywanie pracy są często nazywane umowami śmieciowymi, choć w pewnych okolicznościach bywają one korzystniejsze dla obu stron stosunku pracy, co dobrze widać na przykładzie umowy zlecenie. Jednak umowa zlecenie jak każda z umów posiada swoje minusy. Wyższe wynagrodzenie i swoboda w wykonywaniu pracy okupiona jest chociażby brakiem pewności zatrudnienia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *